Site Overlay

PARTNEREK

KIK VAGYUNK

A GRCEssentials konzorciumot 7 partner alkotja 5 országbólCiprusGörögországBulgáriaNémetország és Magyarország részvételével.      

A konzorcium komplementer kompetenciákkal rendelkező partnereket foglal magában, Közép-Európától Európa legkeletibb szigetéig kiterjedően. A partnerek széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek és az egyes szakmai feladatok teljesítéséhez magas szintű szaktudással rendelkeznek.

PCX logo

PCX Computers & Information Systems Kft (Ciprus)

PCX Computers & Information Systems Kft. egy ciprusi kisvállalkozás, amely nagy tapasztalattal rendelkezik az innovatív technológiai megoldások alkalmazásában, képzési területen. A cég 1998-ban alakult az oktatási reform kezdetén, a technológia és az internet fejlődésének köszönhetően.

Informatikai tanácsadó cégként a ciprusi PCX Kft. valamennyi kapacitásával és tudásával promotálja az IKT megoldások alkalmazásának előnyeit, a digitális megoldások nagyvállalati és oktatásügyi bevezetésére kiterjedően is.

A Kft. alaptevékenysége három fő szakterületet fed le: 1) Tanácsadás: Magasan specializált szolgáltatások a KKV-k fejlődése érdekében; 2) Oktatás és képzés: Innovatív képzési módszerek és eszközök, tréninganyagok és tartalom  előállítása az üzletfejlesztés számos különböző területén; 3) Specializált szoftverfejlesztés, webtervezés és -fejlesztés.

LTSynergy Logo

L.T. Synergy Ltd (Ciprus)

Az L.T. Synergy létrehozását az alapítók nézetei motiválták a megfelelő vállalatirányítási, kockázatkezelési és megfelelési (GRC) gyakorlatok és alapelvek alkalmazását kiemelten fontosnak tartva valamennyi cégméret esetében.

Az L.T. Synergy a cégekkel partnerként dolgozik együtt, lehetővé téve számukra, hogy felismerjék a működési modelljeik, valamint a megfelelő és megvalósítható vállalatirányítási gyakorlatok közötti hosszútávú szinergiákat és összefüggéseket, erősítve ezzel a veleszületett képességüket a hatékonnyá, eredményessé és alkalmazkodóképessé válásra.

A cég küldetése, hogy támogassa a szervezeteket az átalakulás és a piaci növekedésük során, és jobbá váljanak a tulajdonosok, részvényesek, értékgazdáik és a társadalom szemszögéből, a megfelelő vállalatirányítási, kockázatkezelési és megfelelési alapelvek alkalmazásával.

sigma logo

SIGMA Üzleti Hálózat (Görögország)

SIGMA Üzleti Hálózat (korábbi TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE) egy hivatalosan 2008-ban alapított cég, amely már 1997-től fejlődőben volt tanácsadó vállalatok működése és eredményei révén. Megalapítása óta a SIGMA Vállalkozói Hálózat ügyfeleit és azok projektjeit támogatja Európában, elsősorban Görögországban, Balkánon, Cipruson és a Közel-Keleten.

A SIGMA Üzleti Hálózat tanácsadási szolgáltatásokat kínál a kockázatkezelés, az üzleti folytonosság, az információbiztonság, az adatvédelem és a válságkezelés területén. A társaság globálisan elfogadott módszertant és bevált gyakorlatokat alkalmaz, ezeket az ügyfelek és azok projektjeinek üzleti és működési sajátosságaihoz igazítja.

Szolgáltatásaik teljeskörűen lefedik a partnercégek igényeit, valamennyi működési területre kiterjedően. 

ECQ Logo

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD – ECQ (Bulgária)

European Center for Quality Ltd. 2001-ben alakult, és négy fő területre szakosodott:

– Vezetési tanácsadás az EU által finanszírozott projektek területén
– Képzési programok tervezése és végrehajtása cégek és alkalmazottaik számára
– Kezdeményezések végrehajtása, amelyek összekötik az üzleti és innovációs világot az oktatási és képzési szektorokkal
– A minőségirányítás nemzetközi szabványainak fejlesztése és bevezetése.

Az ECQ nagy tapasztalattal rendelkezik a KKV-k vezetői és az alkalmazottak képzésében a különböző minőségi előírások alkalmazásában. Megalapítása óta az ECQ Kft. több mint 150 vállalkozás és több mint 13 önkormányzat számára nyújtott támogatást projekteik megvalósításában.
Az ECQ mint hivatalos aláíró, elkötelezett az „EU projektmenedzsment etikai kódexében” bemutatott alapelvek és értékek mellett.

emcra logo

emcra GmbH (Németország)

Az emcra GmbH vezetőképzési és tanácsadó vállalat a nemzeti és az európai finanszírozás területén, továbbá a változásokat kísérő folyamatokat illetően. 2002 óta számos szervezet, társaság, egyesület és állami intézmény profitált az emcra nemzetközi csapatának speciális szakértelméből.

Tanácsadó cégként az emcra GmbH aktívan támogatja ügyfeleit nemzeti és európai finanszírozással kapcsolatos kérdésekben, a projektfejlesztéstől kezdve a pénzügyi megvalósításon át a feladatok sikeres megvalósításáig. Az emcra nemzetközileg elismert projektmenedzsment szabványokat alkalmaz, és az ISO 9001: 2015 szabvány szerint tanúsított.

Az emcra az adott szervezet egészére összpontosít az együttműködések során, és aktívan segíti őket a változáskezelésben. A tanácsadói munka fókuszát a finanszírozás, digitális transzformáció, új, befogadó vezetési megközelítések, projektmenedzsment fejlesztése és kockázatkezelés, valamint a nemzetközi szabványok végrehajtása képezi.

Mint oktatási szolgáltató, az emcra a szakképzési és  felnőttképzési területen is aktív. Oktatási szolgáltatásai egész Európában elérhetőek, ideértve a személyes képzéseket, online tanfolyamokat és ezek kombinációját (blended learning), valamint az ügyfelek számára egyedileg létrehozott képzési termékeket. Így elérhetőek például online projektmenedzsment tanfolyamok (PRINCE2, Scrum, AgilePM, ITIL) a nemzetközi szabványok szerinti tanúsításhoz.

You can start straightaway here.

BCCI logo

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – BCCI (Magyarország)

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a legnagyobb kereskedelmi kamara Magyarországon, amely a főváros vállalkozásait tömöríti.

Fő szerepe a KKV-k támogatása helyi együttműködések kialakítása révén, ezáltal pozitív hatást gyakorolva a teljes gazdasági szektor növekedésére és fejlődésére, hosszútávon támogatva a vállalatok bevételnövelési céljait, biztosítva a piaci működésének és a gazdasági tevékenységek integritását a kollektív érdekek mentén. A helyi fókuszú tevékenységek mellett a BKIK aktívan támogatja a KKV-kat a nemzetközi megjelenés területén.

A Kamara támogatást nyújt a kis- és középvállalkozások  elérésében Budapesten (amely a legnagyobb ágazatközi vállalkozói csoportnak ad otthont Magyarországon), naprakész ismereteket szolgáltat a magyar piaci lehetőségekről és a gazdasági környezetről, a magyar üzleti partnerekről (matchmaking), valamint szolgáltatásokról új üzleti vállalkozások fejlesztése céljából.  A Kamara emellett támogatást ad a magyar vállalatokkal való hosszú távú kapcsolatok kiépítéséhez, valamint elősegíti nemzetközi projektek indítását, megvalósítását.

A Kamara a Dunamenti Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (DCCA) alapítója, melynek egyúttal székhelye is, biztosítva annak elnökét, főtitkárát és  koordinátorát is egyben. A Kamara az EUSDR irányítócsoport üléseinek tagja a 8. prioritási területen, emellett a Duna Régió Szakképzési Klaszterének alapítója 15 másik szervezettel együttműködésben.

EUROPEAN INSPECTION & CERTIFICATION COMPANY- EUROCERT S.A. (Görögország)

Az EUROCERT S.A. egy független, harmadik félként működő, ellenőrző és tanúsító testület, amely nemzeti, európai szintű és globális tevékenységi körrel rendelkezik, több tudományág területén. Az EUROCERT S.A-t 1998-ban alapították a görögországi, valamint a külföldi auditok terén releváns tapasztalattal rendelkező görög szakértők.
Az EUROCERT a következő területeken működik:

1. Menedzsmentrendszerek tanúsítása
2. CE-jelölést igénylő termékek tanúsítása
3. Ipari létesítmények ellenőrzése a törvényi előírásokkal összhangban

A szervezet jelentős szerepet játszik a hajózás területén végzett ellenőrzések, az üvegházhatású gázok kibocsátásának kontrollálása területén. A szükséges tudásanyag birtokában az EUROCERT magas színvonalú és értékű szolgáltatásokat nyújt.

Görög tanúsító szervként az ESYD (nemzeti akkreditációs rendszer) akkreditációjának birtokában 45 különböző auditszolgáltatást biztosít, beleértve az ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, társadalmi felelősségvállalás, HACCP, ISCC, felvonók és nyomástartó berendezések tanúsítását is. Az EUROCERT az első tanúsító szerv Görögországban, amely a nemzeti minőségirányítási testület akkreditációja révén szolgáltatást nyújt az alábbi területeken: minőségirányítási rendszerek (ISO 9001: 2008), környezetgazdálkodás (ISO 14001: 2004 KAI EMAS), élelmiszer-biztonság (ISO 22000: 2005), egészség és biztonság (OHSAS 18001, ELOT 1801), integrált menedzsment (AGRO 2.1 és 2.2 és AGRO 3), ELOT 1429 irányítás, helyes mezőgazdasági gyakorlatok (GLOBALGAP V4), továbbá az UKAS révén az IFS-protokollok Görögországban történő végrehajtása, illetve hitelesítő testületként az üvegházhatású gázok kibocsátásának ellenőrzése vonatkozásában. A szervezet jelenleg 25 országban érhető el, 300 auditor és 30 vezető munkája révén.

A szervezet egyúttal akadémiaként is működik, a minőségbiztosítási rendszerek szakembereinek képzési intézményeként és a szakma tanúsító testületeként.

Tarsfinanszirozasaval
logos beneficaires erasmus right HU

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Kapcsolat

Ciprus, Larnaca,
7-9, Adamantiou Korai utca,
Theodoulou House 6010

Keressen minket!

t: +357 7000 32 32
f: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Tarsfinanszirozasaval
logos beneficaires erasmus right HU

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Kapcsolat

Ciprus, Larnaca,
7-9, Adamantiou Korai utca,
Theodoulou House 6010

Keressen minket!

t: +357 7000 32 32
f: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Tarsfinanszirozasaval
logos beneficaires erasmus right HU

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Kapcsolat

Ciprus, Larnaca,
7-9, Adamantiou Korai utca,
Theodoulou House 6010

Keressen minket!

t: +357 7000 32 32
f: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Megszakítás