Site Overlay

GRCEssentials Методология, основана на работа

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 4 

Обучение на работното място 

Подробно ръководство 

Мениджъри и консултанти на МСП могат да използват методологията-основана на работа GRCEssentials, за да предадат ефективно знанията от курса за обучение на GRCEssentials на други свои колеги.

Доставчиците на обучение и обучителите в сферата на ПОО могат да организират курс, следвайки методологията-основана на работа GRCEssentials, за да подготвят нови служители.

GRCEssentials Work-based methodology

НАПРАВИ ГО САМ

План за наставничество, за да станете експерт GRCEssentials

Научете повече за другите интелектуални продукти 
GRCEssentials Curriculum

GRCEssentials Учебен план

Система на управление, управление на риска и спазване на разпоредбите (GRC) в една концепция

GRCEssentials Learning Platform

GRCEssentials платформа за обучение

Неограничен онлайн достъп до обучителните курсове

GRCEssentials Certification

GRCEssentials
Сертифициране

Сертифицирайте придобитите знания

GRCEssentials Curriculum

GRCEssentials Учебен план

GRCEssentials Learning Platform

GRCEssentials платформа за обучение

GRCEssentials Certification

GRCEssentials
Сертифициране

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
erasmuslogo en

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content