GRCEssentials Logo

ЕДНА КОНЦЕПЦИЯ
GRCEssentials Logo

ЕДНА КОНЦЕПЦИЯ

GRC концепция

за МСП и микро предприятия

Подобрете представянето на своята компания

- 3 стълба на модерния бизнес -

Време до края на проекта

Време до края на проекта

Интелектуални продукти

Ефикасни, ефективни, устойчиви
МСП и микропредприятия

GRCEssentials Curriculum

GRCEssentials Учебен план

Придобийте умения и знания

GRCEssentials Learning Platform

GRCEssentials платформа за обучение

Неограничен онлайн достъп

GRCEssentials Certification

GRCEssentials Сертифициране

Сертифицирайте придобитите знания

GRCEssentials Work-based methodology

GRCEssentials Методология, основана на работа

Наръчник за обучители

GRCEssentials Curriculum

GRCEssentials Учебен план

GRCEssentials Learning Platform

GRCEssentials платформа за обучение

GRCEssentials Certification

GRCEssentials Сертифициране

GRCEssentials Work-based methodology

GRCEssentials Методология, основана на работа

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
erasmuslogo en

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Scroll Up