Site Overlay

GRCEssentials Сертифициране

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 3 

Онлайн сертификат 

Специалист в GRC 

Ако успешно сте завършили онлайн обучението, можете да кандидатствате за онлайн сертификат GRCEssentials. 

Сертифицирайте придобитите знания, докажете способностите си в областите на GRC или привлечете сертифициран персонал.

GRCEssentials Certification

Сертифицирайте придобитите знания

Кандидатствайте за изпит

Научете повече за другите интелектуални продукти 
GRCEssentials Curriculum

GRCEssentials Учебен план

Система на управление, управление на риска и спазване на разпоредбите (GRC) в една концепция

GRCEssentials Learning Platform

GRCEssentials платформа за обучение

Неограничен онлайн достъп до обучителните курсове

GRCEssentials Work-based methodology

GRCEssentials Методология, основана на работа

Наръчник стъпка по стъпка за обучители

GRCEssentials Curriculum

GRCEssentials Учебен план

GRCEssentials Learning Platform

GRCEssentials платформа за обучение

GRCEssentials Work-based methodology

GRCEssentials Методология, основана на работа

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
erasmuslogo en

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content