Site Overlay

GRCEssentials Учебен план

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1

5 области на обучение

Адаптиран за МСП и микропредприятия

Спечелете предимство пред конкуренцията! Разберете ползите от прилагането на практиките и принципите на GRC във вашата организация, независимо от мащаба ѝ!

GRCEssentials Curriculum

GRC ONE

Система на управление, управление на риска и спазване на разпоредбите

ЕДНА КОНЦЕПЦИЯ

 • Корпоративно управление & Организационна ефективност 
  Тази област на обучение разглежда темата за корпоративното управление и неговата взаимовръзка с организационната ефективност. Освен това ще разберете как прилагането на практиките и принципите на корпоративното управление спомага за постигането на стратегически цели и позволява на предприятието да бъде ефикасно, ефективно и устойчиво. 
 • Управление на проекти 
  Тази област на обучение обхваща критични елементи като ролята и отговорностите на всеки участник, изискванията на всички заинтересовани страни, определяне на контролни точки и т.н., значението правилното ръководене на проекта, за да може една компания да стане по-ефикасна. 
 • Управление на данните 
  Тази област на обучение ще ви помогне да управлявате Данните на вашата компания. В ерата на големите данни (Big Data), в която информацията е много важна и с появата на Общия регламент относно защитата на данните, управлението на данните се превърна в приоритет за организации от всякакъв мащаб.
 • Управление на риска на предприятието 
  Управление на риска на предприятието 
 • Съответствие с разпоредбите 
  Тази област на обучение включва казуси, които ще ви помогнат да разберете концепцията за съответствие с правните и регулаторни разпоредби, адаптирана специално за МСП и микропредприятия.
Научете повече за другите интелектуални продукти 
GRCEssentials Learning Platform

GRCEssentials платформа за обучение

Неограничен онлайн достъп до обучителните курсове

GRCEssentials Certification

GRCEssentials Сертифициране

Сертифицирайте придобитите знания

GRCEssentials Home image

GRCEssentials Методология, основана на работа

Наръчник стъпка по стъпка за обучители

GRCEssentials Learning Platform

GRCEssentials платформа за обучение

GRCEssentials Certification

GRCEssentials Сертифициране

GRCEssentials Home image

GRCEssentials Методология, основана на работа

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
erasmuslogo en

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content