Site Overlay

Нашите новини

Συνεχίζοντας την υλοποίηση του έργου μας, είμαστε υπερήφανοι που μοιραζόμαστε μαζί σας περισσότερα νέα για το τι έγινε στο δεύτερο μισό των δραστηριοτήτων μας. … Continue readingΕνημερωτικό δελτίο Νο.3 – Μάρτιος 2021

Continuing our project implementation, we are proud to share with you more news on what was done in the second half of our activities. … Continue readingNewsletter No.3 – March 2021

Az elmúlt hónapokban folytattuk projektünk megvalósítását, és örömmel számolunk be eddigi tevékenységeink eredményeiről. … Continue reading2. hírlevél – 2020 november

Συνεχίζοντας την υλοποίηση του έργου μας, είμαστε υπερήφανοι που μοιραζόμαστε μαζί σας περισσότερα νέα για το τι έγινε στο δεύτερο μισό των δραστηριοτήτων μας. … Continue readingΕνημερωτικό δελτίο Νο.2 – Νοέμβριος 2020

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
erasmuslogo en

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Scroll Up