Site Overlay

Нашите новини

Продължавайки изпълнението на нашия проект, за нас е гордост да споделим с Вас последните новини относно постигнатото към момента. … Continue readingБюлетин 2 – ноември 2020 г.

Приветстваме ви с първия бюлетин, издаден в началото на първата година от изпълнението на проекта. Работата по проект GRCEssentials започна активно и работихме усилено дори през студените зимни месеци. Бюлетин 1 - април 2020 г. … Continue readingБюлетин 1 – април 2020 г.

Първата среща на проекта по програма Еразъм+ „Governance, Risk management and Compliance Essentials – GRC Essentials“ (Проект № 2019-1-CY01-KA202-058375) се проведе в София, България на 24-25 октомври 2019 г., домакин на срещата Европейски център за качество ООД (ECQ). … Continue readingПърва среща, София, България

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
erasmuslogo en

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Skip to content