Site Overlay

GRCEssentials

Μεθοδολογία με βάση την εργασία

Εισαγωγή

Βήμα 1

Μοντέλο GRCEssentials One

Βήμα 2

Πρόγραμμα εκπαίδευσης GRCEssentials

Βήμα 3

Φάσεις GRCEssentials

Βήμα 4

Περιπτώσεις μελέτης

Βήμα 5

Σύνοψη

Εισαγωγή

Οι περισσότερες ΜΜΕ, ΜΜΟ και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν εσωτερικά τις πολύτιμες δεξιότητες και ικανότητες του GRCEssentials. Μέσα από το υλικό GRCEssentials, οι ΜΜΕ, οι ΜΜΟ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν αυτό το έργο χωρίς δαπανηρούς εξωτερικούς συμβούλους. Είναι καλύτερο να εισαγάγετε το GRC παράλληλα με τις καθιερωμένες διαδικασίες των εργασιών σας, σταδιακά και σε ξεχωριστές, σαφώς καθορισμένες φάσεις, μία μετά την άλλη (προσέγγιση εκμάθησης βάσει εργασίας). Εάν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες και εργαστείτε με συνέπεια και στις πέντε φάσεις του GRC έργου, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι καμία σημαντική περιοχή του δεν θα παραβλεφθεί.

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού σεμιναρίου GRCEssentials, εκτός από ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο (GRCEssentials One Model), σας παρέχουμε όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζονται οι ΜΜΕ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, για να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή του GRCEssentials.

Το μοντέλο GRCEssentials One αποτελείται από πέντε διαδοχικές φάσεις. Κάθε φάση περιέχει αρκετές, όχι απαραίτητα διαδοχικές, δραστηριότητες ή βήματα. Σημείωση: ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητάς του οργανισμού σας, ενδέχεται να μπορείτε να παραλείψετε ένα ή περισσότερα βήματα.

 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου GRCEssentials βασίζεται σε πέντε βασικούς θεματικούς τομείς. Για αυτούς τους πέντε τομείς, θα βρείτε τις απαραίτητες γνώσεις για την εταιρεία σας συμπυκνωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε απευθείας στο χώρο εργασίας σας.

 

Οι πέντε βασικοί τομείς GRCEssentials είναι:

 • 01

  Εταιρική
  Διακυβέρνηση

  Μπορείτε να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά και να επιτύχετε πιο εύκολα τους στρατηγικούς σας στόχους.

 • 02

  Διακυβέρνηση
  έργου

  Είστε πάντα ενήμεροι για το αν τα έργα σας συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρηματικών στόχων.

 • 03

  Διακυβέρνηση
  Δεδομένων

  Έχετε τα δεδομένα της εταιρείας σας
  και την ασφάλειά τους υπό έλεγχο.

 • 04

  Διαχείρηση
  Εταιρικών Κινδύνων

  Μπορείτε να αξιολογήσετε καλύτερα τους κινδύνους της εταιρείας σας και να ανταποκριθείτε σε προκλήσεις.

 • 05

  Κανονιστική Συμμόρφωση

  Κατανοείτε όλες τις νομικές και κανονιστικές πτυχές της επιχείρησής σας.

Ακολουθώντας τις παρακάτω επεξηγήσεις, μπορείτε να εισαγάγετε σταδιακά το GRCEssentials στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας.

Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε μια ομάδα GRCEssentials, η οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο διατμηματική και να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος της διοίκησης. Με τη συμμετοχή του προσωπικού σας, θα επιτύχετε να εδραιώσετε σε μεγάλο βαθμό το GRCEssentials στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το GRCEssentials στον οργανισμό ή την εταιρεία σας, σας συνιστούμε να εγγραφείτε πρώτα στην πλατφόρμα GRCEssentials και να μελετήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο GRCEssentials εδώ. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το παρεχόμενο υλικό αμέσως και δωρεάν.

Πατήστε στο

>ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

Το μοντέλο GRCEssentials One

diagram

Υλοποιήστε το εσείς πρώτα!

Ως πάροχος εκπαίδευσης ή εισηγητής, ο ευκολότερος και καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε το GRCEssentials, είναι να χρησιμοποιήσετε πρώτα την βασισμένη-στην-εργασία μεθοδολογία GRCEssentials π.χ. ολοκληρώνοντας τις πέντε φάσεις GRCEssentials του διαδικτυακού σεμιναρίου GRCEssentials ως ιδιοκτήτης μιας εταιρείας κατάρτισης με τους υπαλλήλους και τους εκπαιδευτές σας και έχοντας πιστοποιήσει τις νέες σας γνώσεις.

Είναι καλύτερο να εμπλέξετε τους εισηγητές σας ως μέλη της ομάδας του εσωτερικού σας έργου GRCEssentials από την αρχή. Οι εισηγητές σας θα γνωρίσουν στην πράξη το GRCEssentials και θα μπορέσουν να αναπτύξουν εμπορεύσιμες έννοιες κατάρτισης. Ταυτόχρονα, μπορείτε να επιτύχετε σημαντική βελτίωση στις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας σας.

Αν θεωρείτε ότι η προσέγγιση “Υλοποιήστε το εσείς πρώτα!” είναι μια καλή ιδέα και θα θέλατε να δοκιμάσετε το GRCEssentials με την ομάδα σας, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να μεταβείτε απευθείας στη «Φάση 1 - Ανάλυση».

Συμβουλή για Παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και εκπαιδευτές

GRCEssentials για ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση) / πάροχοι και εκπαιδευτές

Ως πάροχος κατάρτισης ή εκπαιδευτής, μπορείτε να επωφεληθείτε από το έργο GRCEssentials χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του και ενσωματώνοντας την έννοια GRCEssentials στα προσφερόμενα σεμινάρια κατάρτισης. Χάρη στη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα καινοτόμα προϊόντα του έργου GRCEssentials διατίθενται δωρεάν σε όσους φορείς ενδιαφέρονται να τα χρησιμοποιήσουν.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης GRCEssentials

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης GRCEssentials σας παρέχει μια περιεκτική βάση 25 σελίδων για την προσαρμογή της έννοιας GRCEssentials στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης. Πριν ξεκινήσετε με τη «φάση 1 - Ανάλυση», θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εκπαίδευσης GRCEssentials για να πάρετε μια αρχική επισκόπηση των προϋποθέσεων του πλαισίου, των ομάδων στόχων, των μαθησιακών στόχων καθώς και των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα αποκτηθούν. Εισηγητές με προηγούμενη γνώση του GRC μπορούν να παραλείψουν την πρόταση "Υλοποιήστε το εσείς πρώτα!” και να αρχίσουν απευθείας να μελετούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης GRCEssentials.


Δυνατότητα για διαφορετικούς τρόπους κατάρτισης

Η προσέγγιση GRCEssentials μπορεί να ενσωματωθεί σε διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GRCEssentials για να προσφέρετε το αντικείμενο του GRC στην αγορά επαγγελματικής εκπαίδευσης ως ανοιχτό σεμινάριο ή να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για το σχεδιασμό εξατομικευμένων εσωτερικών μαθημάτων κατάρτισης για τους πελάτες σας. Το υλικό του σεμιναρίου GRCEssentials, επιτρέπει την προσαρμογή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στην τάξη, έναν συνδυασμό διαδικτυακής μάθησης και διδασκαλίας στην τάξη (μικτή μάθηση) καθώς και χρήση κατά 100% διαδικτυακά.


Το GRCEssentials μπορεί επίσης να ενσωματωθεί ως ενότητα σε υπάρχοντα μαθήματα ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η περιεκτική γνώση που παρέχεται από το GRCEssentials είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ενσωμάτωση σε επιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης.

Για να μπορέσετε να μεταφέρετε επαρκώς το περιεχόμενο του GRCEssentials, θα πρέπει να προγραμματιστούν περίπου 80 έως 120 εκπαιδευτικές ενότητες. Ως αυτοδιδασκαλία, το GRCEssentials μπορεί να ολοκληρωθεί διαδικτυακά σε περίπου 50 ώρες. Ωστόσο, κατά την ενσωμάτωση του GRCEssentials σε υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης, συνιστάται η προσθήκη επιπλέον μαθησιακών μονάδων για πρακτική εξάσκηση της τεχνογνωσίας GRCEssentials, ανάλογα με τη βιομηχανία και την ομάδα-στόχο.

Το πρόγραμμα σπουδών GRCEssentials σας δίνει
μια γρήγορη επισκόπηση ολόκληρης της έννοιας GRCEssentials.
Κάντε κλικ εδώ
για να μεταβείτε εκεί.

Φάσεις GRCEssentials

Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε μια ομάδα GRCEssentials, η οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο διατμηματική και να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος της διοίκησης. Με τη συμμετοχή του προσωπικού σας, θα επιτύχετε να εδραιώσετε σε μεγάλο βαθμό το GRCEssentials στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το GRCEssentials στον οργανισμό ή την εταιρεία σας, σας συνιστούμε να εγγραφείτε πρώτα στην πλατφόρμα GRCEssentials και να μελετήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο GRCEssentials εδώ. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το παρεχόμενο υλικό αμέσως και δωρεάν.

Πατήστε στο

>ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

Φάση 1: Ανάλυση

 1. Προσδιορίστε τον αρχηγό του έργου και τα μέλη της ομάδας για το εσωτερικό έργο GRCEssentials.
 2. Ανακοινώστε ότι θέλετε να εισαγάγετε το μοντέλο GRCEssentials One στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας.
 3. Ενημερώστε γιατί η προσέγγιση GRCEssentials θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στον οργανισμό ή την επιχείρησή σας στο μέλλον.
 4. Καθορίστε πώς θα αναφέρεται η πρόοδος του έργου εισαγωγής του GRCEssentials στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας.
 5. Ξεκινήστε! Η ομάδα έργου GRCEssentials εξοικειώνεται με τα περιεχόμενα της «φάσης 1 - Ανάλυση» και αρχίζει να εργάζεται πάνω στα συγκεκριμένα βήματα αυτής της φάσης.

10-15 ημέρες

Οι χρόνοι που δίδονται για αυτήν τη φάση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το μέγεθος της εταιρείας ή του οργανισμού και τους διαθέσιμους πόρους. Είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή η φάση γρηγορότερα από ό, τι υποδεικνύεται, π.χ. εάν το επίπεδο ωριμότητας του οργανισμού είναι πιο προηγμένο, επειδή μεμονωμένοι υπάλληλοι έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο GRCEssentials. Επίσης, ένα επόμενο βήμα εργασίας μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν το τρέχον βήμα εργασίας σε αυτήν τη φάση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.

Θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ξεκινήσετε το έργο GRCEssentials στη μαθησιακή ενότητα για την φάση 1 - Ανάλυση.

Στην πρώτη φάση GRCEssentials, ορίζετε την αποστολή και το όραμα για την εταιρεία ή τον οργανισμό σας, εξετάζοντας το επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθορίζοντας στρατηγικούς στόχους και αναπτύσσοντας την στρατηγική για την επίτευξή τους.

 1. Καθορίστε την αποστολή και το όραμά σας έτσι ώστε να γνωρίζετε πού θέλετε να πάει ο οργανισμός σας.
 2. Καθορίστε την επιχειρηματική στρατηγική έτσι ώστε να έχετε έναν στρατηγικό χάρτη πορείας για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων στόχων σας.
 3. Αναλύστε το επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να λάβετε τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες.
 4. Αναλύστε τις επιχειρηματικές σας ευκαιρίες για να αναπτύξετε τα καλύτερα προϊόντα ή υπηρεσίες για τις ομάδες-στόχους σας.
 5. Καθορίστε τους στρατηγικούς σας στόχους, ώστε να μπορείτε να θέσετε τις σωστές προτεραιότητες και να ορίσετε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.
 6. Αναλύστε το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο για να αποφύγετε την ανάληψη περιττών κινδύνων.
 7. Αναλύστε τους κινδύνους σας ώστε να είστε προετοιμασμένοι για πιθανά επιβλαβή γεγονότα στο μέτρο του δυνατού. Κρατήστε την επιχείρησή σας στην πορεία της!

Φάση 2: Ορισμοί

 1. Αναφέρατε τα αποτελέσματα της φάσης 1 στη διοίκηση. Πριν προχωρήσετε, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ή φορείς, πρέπει να επικυρώσουν τα αποτελέσματα της φάσης 1. Σε πολλούς μικρούς οργανισμούς, όπου π.χ. ο ιδιοκτήτης ή ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος της ομάδας GRCEssentials, η επικύρωση μπορεί να γίνεται κατά την διάρκεια των τακτικών συναντήσεων της ομάδας GRCEssentials, παράλληλα με τις εργασίες.
 2. Ενημερώστε ολόκληρο τον οργανισμό ή την εταιρεία για σημαντικά ενδιάμεσα αποτελέσματα της φάσης 1 και φροντίστε οι πρώτες επιτυχίες να γίνουν ορατές σε όλους.
 3. Η ομάδα έργου GRCEssentials εξοικειώνεται με τις απαιτήσεις της «φάσης 2 - Ορισμοί» και εργάζεται για τα συγκεκριμένα βήματα αυτής της φάσης.
 4. Αναλύστε τη δομή της ομάδας έργου GRCEssentials με βάση τις εμπειρίες της φάσης 1. Έχει νόημα να προστεθούν επιπλέον μέλη στην ομάδα; Υπάρχουν στην ομάδα όλες οι ειδικότητες που χρειάζεστε για τη φάση 2;

10-12 ημέρες

Οι χρόνοι που δίδονται για αυτήν τη φάση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το μέγεθος της εταιρείας ή του οργανισμού και τους διαθέσιμους πόρους. Είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή η φάση γρηγορότερα από ό, τι υποδεικνύεται, π.χ. εάν το επίπεδο ωριμότητας του οργανισμού είναι πιο προηγμένο επειδή μεμονωμένοι υπάλληλοι έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο GRCEssentials. Επίσης, ένα επόμενο βήμα εργασίας μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν το τρέχον βήμα εργασίας σε αυτήν τη φάση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.

Θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην μαθησιακή ενότητα για την φάση 2 - Ορισμοί.

Στη δεύτερη φάση του GRCEssentials, καθορίζετε αξίες και αρχές για την εταιρεία ή τον οργανισμό σας με βάση τα αποτελέσματα της φάσης 1. Ορίζετε την αγορά-στόχο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας καθώς και την οργανωτική δομή που θα συμβάλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Επιπλέον, καθορίζετε ρόλους και αρμοδιότητες, και συγκεκριμενοποιείτε τους στρατηγικούς σας στόχους με βάση τους στόχους κερδοφορίας ή τους επιχειρησιακούς στόχους.

 1. Καθορίστε αξίες και αρχές για να έχετε μια σταθερή πυξίδα για αποφάσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η οργανωτική σας κουλτούρα δείχνει στους πελάτες σας ποιοι είστε και τι θέλετε.
 2. Καθορίστε την αγορά-στόχο, για να καταλάβετε -μεταξύ άλλων- ακριβώς ποια προβλήματα πελατών επιλύετε με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Όσοι λύνουν σημαντικά προβλήματα είναι επιτυχημένοι.
 3. Σχεδιάστε την οργανωτική δομή έτσι ώστε να είναι σαφές σε όλους στον οργανισμό σας πώς συνεργάζονται διαφορετικές μονάδες, όπως το μάρκετινγκ ή το ανθρώπινο δυναμικό.
 4. Καθορίστε ρόλους και αρμοδιότητες έτσι ώστε να είναι σαφές σε όλους ποιός αποφασίζει για ποιό θέμα, ποιος κάνει τη δουλειά και ποιός πρέπει να ενημερωθεί ή να τον συμβουλευτούν.
 5. Καθορίστε στόχους κερδοφορίας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή εάν επιτυγχάνετε τους στόχους στρατηγικής σας.
 6. Καθορίστε επιχειρησιακούς στόχους που βοηθούν στην καθοδήγηση των εργασιών σας, ειδικά βραχυπρόθεσμα.
 7. Καθορίστε το μοντέλο λειτουργίας σας έτσι ώστε τα άτομα και οι διαδικασίες σας να λειτουργούν αποδοτικά και να βελτιώνετε συνεχώς τον οργανισμό σας.

YΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα υλικά εργασίας απευθείας. Επιπλέον, η μαθησιακή ενότητα για τη φάση 2 - Ορισμοί εξηγεί πότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα υλικά εργασίας.

Φάση 3: Σχεδιασμός

 1. Αναφέρατε τα αποτελέσματα της φάσης 2 στη διοίκηση. Πριν προχωρήσετε, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ή φορείς, πρέπει να επικυρώσουν τα αποτελέσματα της φάσης 2. Σε πολλούς μικρούς οργανισμούς, όπου π.χ. ο ιδιοκτήτης ή ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος της ομάδας GRCEssentials, η επικύρωση μπορεί να γίνεται κατά την διάρκεια των τακτικών συναντήσεων της ομάδας GRCEssentials παράλληλα με τις εργασίες.
 2. Ενημερώστε ολόκληρο τον οργανισμό ή την εταιρεία για σημαντικά ενδιάμεσα αποτελέσματα της φάσης 1 και 2 και φροντίστε οι πρώτες επιτυχίες να γίνουν ορατές σε όλους.
 3. Η ομάδα έργου GRCEssentials εξοικειώνεται με τις απαιτήσεις της «φάσης 3 - Σχεδιασμός» και εργάζεται για τα συγκεκριμένα βήματα αυτής της φάσης.
 4. Αναλύστε τη δομή της ομάδας έργου GRCEssentials με βάση τις εμπειρίες των φάσεων 1 και 2. Έχει νόημα να προστεθούν επιπλέον μέλη στην ομάδα; Υπάρχουν στην ομάδα όλες οι ειδικότητες που χρειάζεστε για τη φάση 3;

20-25 ημέρες

Οι χρόνοι που δίδονται για αυτήν τη φάση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το μέγεθος της εταιρείας ή του οργανισμού και τους διαθέσιμους πόρους. Είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή η φάση γρηγορότερα από ό, τι υποδεικνύεται, π.χ. εάν το επίπεδο ωριμότητας του οργανισμού είναι πιο προηγμένο, επειδή μεμονωμένοι υπάλληλοι έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο GRCEssentials. Επίσης, ένα επόμενο βήμα εργασίας μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν το τρέχον βήμα εργασίας σε αυτήν τη φάση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως

Θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην μαθησιακή ενότητα για την φάση 3 - Σχεδιασμός.

Στην τρίτη φάση του GRCEssentials, θα αναλάβετε όλο τον απαραίτητο σχεδιασμό, που θα επιτρέψει στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας να εφαρμόσει τη στρατηγική του. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του λειτουργικού και επιχειρησιακού πλαισίου, τη δομή διακυβέρνησης έργων και άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν την εταιρεία ή τον οργανισμό σας να λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά, και να επιτύχει ένα επιθυμητό επίπεδο ποιότητας. Στην παρούσα φάση σχεδιάζετε επίσης τις εσωτερικές διαδικασίες και κατευθυντήριες οδηγίες σας.

 1. Καθορίστε το πλαίσιο Διακυβέρνησης Έργων, ώστε να γνωρίζετε πάντα εάν τα έργα σας βρίσκονται σε καλό δρόμο και συμβάλλουν στην επιτυχία σας.
 2. Καθορίστε τα πρότυπά σας σχετικά με την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι κάνετε τα σωστά πράγματα, κάνετε τα πάντα σωστά και θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των πελατών σας.
 3. Αναπτύξτε εταιρικές πολιτικές για να παρέχετε καθοδήγηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το τι συμβαίνει στον οργανισμό σας και γιατί.
 4. Διαχειριστείτε τα δεδομένα σας έτσι ώστε να συλλέγονται, να τηρούνται και να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ανακαλύψτε την αξία των δεδομένων σας για την επιχείρησή σας.
 5. Αναγνωρίστε και διαχειριστείτε τους κινδύνους σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθείστε μια δομημένη διαδικασία για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παραβλεφθεί κανένας κίνδυνος και ότι όλοι οι κίνδυνοι θα αντιμετωπίζονται κατάλληλα.
 6. Αναπτύξτε ένα Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας για να μπορέσετε να διατηρήσετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής.
 7. Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε εξωτερικά πρόστιμα, για παράδειγμα.
 8. Αναπτύξτε τις απαραίτητες διαδικασίες για να διασφαλίσετε ότι οι εσωτερικές διεργασίες σας είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές.

Φάση 4: Verify

 1. Αναφέρατε τα αποτελέσματα της φάσης 3 στη διοίκηση. Πριν προχωρήσετε, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ή οι φορείς πρέπει να επικυρώσουν τα αποτελέσματα της φάσης 3. Σε πολλούς μικρούς οργανισμούς, όπου π.χ. ο ιδιοκτήτης ή ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος της ομάδας GRCEssentials, η επικύρωση μπορεί να γίνεται μπορεί να γίνεται κατά την διάρκεια των τακτικών συναντήσεων της ομάδας GRCEssentials, παράλληλα με τις εργασίες
 2. Ενημερώστε ολόκληρο τον οργανισμό ή την εταιρεία για σημαντικά ενδιάμεσα αποτελέσματα του έργου και φροντίστε οι ενδιάμεσες επιτυχίες να γίνουν ορατές σε όλους.
 3. Η ομάδα έργου GRCEssentials εξοικειώνεται με το περιεχόμενο της «φάσης 4 - Υλοποίηση» και εργάζεται για τα συγκεκριμένα βήματα αυτής της φάσης.
 4. Αναλύστε τη δομή της ομάδας έργου GRCEssentials με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες σας. Έχει νόημα να προστεθούν επιπλέον μέλη στην ομάδα; Υπάρχουν στην ομάδα όλες οι ειδικότητες που χρειάζεστε για τη φάση 4;

5-10 ημέρες

Οι χρόνοι που δίδονται για αυτήν τη φάση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το μέγεθος της εταιρείας ή του οργανισμού και τους διαθέσιμους πόρους. Είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή η φάση γρηγορότερα από ό, τι υποδεικνύεται, π.χ. εάν το επίπεδο ωριμότητας του οργανισμού είναι πιο προηγμένο, επειδή μεμονωμένοι υπάλληλοι έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο GRCEssentials. Επίσης, ένα επόμενο βήμα εργασίας μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν το τρέχον βήμα εργασίας σε αυτήν τη φάση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως Παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι: Από τη «φάση 3 - Σχεδιασμός» και μετά, η ανατροφοδότηση είναι δυνατή και προς τις δύο κατευθύνσεις, έτσι ώστε οι νέες πληροφορίες και οι αλλαγές που συμβαίνουν να μπορούν επίσης να προσαρμοστούν στις προηγούμενες φάσεις, στο μέτρο που είναι απαραίτητο. Έτσι, υπάρχει περίπτωση να πρέπει να τροποποιήσετε ήδη επιτευχθέντα αποτελέσματα, βάσει νέων ευρημάτων.

Θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην μαθησιακή ενότητα για την φάση 4 - Υλοποίηση.

Στην τέταρτη φάση GRCEssentials, η εταιρεία ή ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί όλη την προηγούμενη προπαρασκευαστική εργασία και σχεδιασμό, για να εφαρμόσει τη στρατηγική που έχει αναπτυχθεί. Το λειτουργικό σας μοντέλο αναπτύσσεται με την σύνταξη διαδικασιών, την θέσπιση σημείων ελέγχου και την υλοποίηση νέων έργων ή την εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

 1. Καθιέρωση και εφαρμογή ποιοτικών ελέγχων έτσι ώστε η ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των διαδικασιών να είναι πάντα εγγυημένες.
 2. Καθορισμός και εφαρμογή παρακολούθησης και ελέγχων στους τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης, και της διαχείρισης κινδύνων και δεδομένων. Αυτό αποτρέπει λανθασμένες αποφάσεις, καθιερώνει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπίζει ύποπτες συμπεριφορές.
 3. Αξιολογήστε και υλοποιείστε νέα έργα ή νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον.

Φάση 5: Επαλήθευση

 1. Αναφέρατε τα αποτελέσματα της φάσης 4 στη διοίκηση. Πριν προχωρήσετε, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ή φορείς, πρέπει να επικυρώσουν τα αποτελέσματα της φάσης 4. Σε πολλούς μικρούς οργανισμούς, όπου π.χ. ο ιδιοκτήτης ή ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος της ομάδας GRCEssentials, η επικύρωση μπορεί να γίνεται κατά την διάρκεια των τακτικών συναντήσεων της ομάδας GRCEssentials, παράλληλα με τις εργασίες.
 2. Ενημερώστε ολόκληρο τον οργανισμό ή την εταιρεία για σημαντικά ενδιάμεσα αποτελέσματα του έργου GRCEssentials και κάντε ορατές τις επιπλέον επιτυχίες σε όλους.
 3. Η ομάδα έργου GRCEssentials εξοικειώνεται με τις απαιτήσεις της «φάσης 5 - Επαλήθευση» και εργάζεται πάνω στα συγκεκριμένα βήματα αυτής της φάσης.
 4. Αναλύστε τη δομή της ομάδας έργου GRCEssentials με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες σας. Έχει νόημα να προστεθούν επιπλέον μέλη στην ομάδα; Υπάρχουν στην ομάδα όλες οι ειδικότητες που χρειάζεστε για τη φάση 5;
 5. Αφού ολοκληρώσετε το πρώτο σας έργο GRCEssentials, θα πρέπει να προχωρήσετε στην καθιέρωση του GRCEssentials ως μόνιμη διαδικασία στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας. Αποφασίστε εάν και πότε πρέπει να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος έργου GRCEssentials και ξεκινήστε ξανά με τη «φάση 1 - Ανάλυση». Για ΜΜΕ, ΜΜΟ και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προτείνουμε έναν κύκλο GRCEssentials ετησίως. Για τον δεύτερο και όλους τους επόμενους κύκλους, θα ξοδέψετε πολύ λιγότερο χρόνο.

5-10 ημέρες

Οι χρόνοι που δίδονται για αυτήν τη φάση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το μέγεθος της εταιρείας ή του οργανισμού και τους διαθέσιμους πόρους. Είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή η φάση γρηγορότερα από ό, τι υποδεικνύεται, π.χ. εάν το επίπεδο ωριμότητας του οργανισμού είναι πιο προηγμένο, επειδή μεμονωμένοι υπάλληλοι έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο GRCEssentials. Επίσης, ένα επόμενο βήμα εργασίας μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν το τρέχον βήμα εργασίας σε αυτήν τη φάση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.

Θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην μαθησιακή ενότητα για την φάση 5 - Επαλήθευση.

Η πέμπτη και τελευταία φάση GRCEssentials είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία ή τον οργανισμό σας. Σε αυτή τη φάση δημιουργείτε τη βάση για μόνιμη παρακολούθηση, μέτρηση, συγκριτική αξιολόγηση, αναφορές, και συνεπώς την βάση για αναθεώρηση όλων των διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό, καθιερώνονται μηχανισμοί και ρουτίνες που, στην καλύτερη περίπτωση, θα σας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σε συνεχή βάση.

 1. Καθορίστε τις διαδικασίες μέτρησης και τα εργαλεία που απαιτούνται για αυτές. Οι αποτελεσματικές διαδικασίες μέτρησης αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ουσιαστικού συστήματος παρακολούθησης.
 2. Καθιερώστε συγκριτικές αξιολογήσεις για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση καλών πρακτικών.
 3. Δημιουργία συστήματος αναφοράς για την αναγνώριση της προόδου αλλά και των προκλήσεων.
 4. Αναθεωρήστε όλες τις διαδικασίες, τους στόχους κ.λπ. με τέτοιο τρόπο ώστε η μόνιμη βελτίωση να γίνει η συνηθισμένη καθημερινή ρουτίνα στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας.

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε την εφαρμογή της Work-based μεθοδολογίας GRCEssentials.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επανεκκινήσετε τη διαδικασία όποτε θέλετε!

The GRCEssentials Curriculum gives you
a quick overview of the whole GRCEssentials concept.
Click for the detailed
Curriculum document

If you find the “Do it yourself first!” approach is a good idea and would like to try out GRCEssentials with your team, you can click here to go directly to Phase 1 - Analysis.

Χρηματοδοτείται από
logos beneficaires erasmus right EL

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Βρείτε μας

Οδός Αδαμάντιου Κοραή 7-9,
Θεοδούλειο Κτίριο 6010,
Λάρνακα Κύπρος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 7000 32 32
Φ: +357 2465 00 90
Ε: grc@grcessentials.eu

Χρηματοδοτείται από
logos beneficaires erasmus right EL

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Βρείτε μας

Οδός Αδαμάντιου Κοραή 7-9,
Θεοδούλειο Κτίριο 6010,
Λάρνακα Κύπρος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 7000 32 32
Φ: +357 2465 00 90
Ε: grc@grcessentials.eu

Χρηματοδοτείται από
logos beneficaires erasmus right EL

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Βρείτε μας

Οδός Αδαμάντιου Κοραή 7-9,
Θεοδούλειο Κτίριο 6010,
Λάρνακα Κύπρος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 7000 32 32
Φ: +357 2465 00 90
Ε: grc@grcessentials.eu

©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Μετάβαση στο περιεχόμενο