Site Overlay

Проект GRCEssentials

Управление | Управление на риска | Спазване на разпоредби

Проектът „GRC Essentials“ ще обедини и адаптира концепциите за управление на организацията, управление на риска и съответствие с разпоредбите (GRC) в една концепция, която МСП и микро предприятията лесно да могат да реализират в своята бизнес и работна среда.

Компании от всякакъв мащаб могат да се възползват от правилното използване на GRC​

GRCEssentials Учебен план

Въз основа на трите стълба на GRC, адаптирани към нуждите на МСП и микропредприятията.

GRCEssentials платформа за обучение

Интегриране на учебната програма с информация, инструменти и други ресурси, за да се подобри обучението.

GRCEssentials Сертифициране

Сертифицирайте знанията си, докажете способностите си в областите на GRC или привлечете сертифициран персонал.

GRCEssentials Методология, основана на работа

Подробно ръководство за развитие на сътрудниците, от мениджъри до специалисти по човешки ресурси.
Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
erasmuslogo en

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content