Site Overlay

Нужда от помощ?

Свържете се с нас

  Име

  Фамилия

  Имейл

  Държава

   

  Каква е категорията на проблема?

  Проблем с онлайн средата на курса/ Проблем със съдържание/материали на курса
  Моля, изберете езика на курса
  Какъв е проблемът?

  Моля, изберете вида на проблема, с който сте се сблъскали по отношение на сертификацията GRCEssentials.
  Моля, изберете езика на сертификацията.
  Какъв е проблемът?

  Моля, изберете езика на платформата, с която имате проблем.
  Какъв е проблемът?

  Какъв е проблемът?

  Съфинансирана от
  logos beneficaires erasmus right BG

  Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

  Намерете ни

  7-9, Adamantiou Korai Street
  Theodoulou House 6010,
  Ларнака, Кипър

  Свържете се с нас

  т: +357 7000 32 32
  ф: +357 2465 00 90
  e: grc@grcessentials.eu

  Съфинансирана от
  logos beneficaires erasmus right BG

  Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

  Намерете ни

  7-9, Adamantiou Korai Street
  Theodoulou House 6010,
  Ларнака, Кипър

  Свържете се с нас

  т: +357 7000 32 32
  ф: +357 2465 00 90
  e: grc@grcessentials.eu

  Съфинансирана от
  erasmuslogo en

  Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

  Намерете ни

  7-9, Adamantiou Korai Street
  Theodoulou House 6010,
  Ларнака, Кипър

  Свържете се с нас

  т: +357 7000 32 32
  ф: +357 2465 00 90
  e: grc@grcessentials.eu

  ©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
  Designed & Developed by PCX Management

  Skip to content